© 2023 by GOLD service

Wąwóz Homole

odl. od apartamentu: 2km

Czas przejścia: 1,5h

Kamienne Księgi

element wąwozu

SZLAKI PIESZO-ROWEROWE

- Biała Woda (Jaworki) - rezerwat przyrody

- Czerwony Klasztor (Słowacja) - piękna trasa rowerowa wzdłuż Dunajca

- Leśnica (Słowacja)

- Wysoka, najwyższy szczyt w Pieninach - odl. do początku szlaku (zielony przez Wąwóz Homole) 2km - czas przejścia 3-4h

- Sokolica, szczyt w Pieninach

- Trzy Korony, szczyt w Pieninach

- Durbaszka, szczyt w Pieninach

- Radziejowa, najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego

- Przehyba, szczyt Beskidu Sądeckiego - odl. od początku szlaku (niebieski) 20m - czas przejścia 5-6h

- Wielki Rogacz, szczyt Beskidu Sądeckiego

- Bryjarka, szczyt Beskidu Sądeckiego

- Lubań

- Turbacz

SZLAKI PIESZE

podhale